Besoin d’en savoir plus/besoin d'informations

Nous vous aidons avec plaisir

Je voudrais:

Jolie Invest

Zeedijk 158
8400 Oostende
TVA. BE0862929717
Responsabilité civile et caution via Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel - BA en borgstelling via NV AXA Belgium (numéro de police 730.390.160)

BIV-plichtenleer:
https://www.biv.be/media/3/download?inline=1

Nacebel Code:
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed Hoofdactiviteit: 68.20101 - Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen Hoofdactiviteit: 68.20301 - Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz. Hoofdactiviteit: 68.311 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

Institut Professionnel des Agents Immobiliers, Rue de Luxembourg 16 B, 1000 Bruxelles
Soumis au code déontologique de l' IPI
Agent immobilier IPI 207042 (Belgique) Agent immobilier IPI 508712 (Belgique)